|  

Championship Award Winners

World Mathematics Team Championship Award Winners
Middle Division Individual Gold Medalist
Rank
Team
Name
Score
Champion

Changchun Team

Yu Ziyue

32

Runner-up

Beijing Qi Ming Xing Team

Zhao, Jialin

32

Third Place

Changchun Team

Bi, Quanzhi

30

4

Beijing Qi Ming Xing Team

Liu, Yunchao

28

4

Changchun Team

Yu, Xiangyu

28

6

Wenzhou Xin Xing Team

Tao, Zhaowei

27
7

Beijing Qi Ming Xing Team

Li, Shupeng

26
7

Huhehaote Team

Zhu, Jun

26
7

Changchun Team

 Xu, Xuan

26
10

U.S. Team 

Ma, Michael

24
10

Macao Team

 Zhou, Haotian

24
10

Macao Team

 Li Zonghua

24

10

Beijing Qi Ming Xing Team

He, Zhou

24
10

Taiyuan Zhi Cheng Team

Song, Kaixin

24
10

Wenzhou Xin Xing Team

Fang, Xinyi

24

Championship Award Winners

 

      Hope Cup
Math Competition

Chinese Society of
Optimization,Over all
Planning and Economin
ChinaAss ociation of
Science & Technology
Berkeley
University

Contact us:
email:office@wmtc-math.net
Phone: 010-69795937-4